Klinikiniai tyrimai

Šiandien homeopatija išsaugota ir egzistuoja daugiausiai entuziastų dėka. Dauguma homeopatų užsiima privačia praktika. Ribotų finansinių išteklių užtenka tik homeopatinių koledžų išlaikymui, knygų leidybai, konferencijų organizavimui. Klinikiniams tyrimams liekančios sumos per kuklios, kad padaryti ryškesnę įtaką medicinos visuomenei.

Klinikiniai tyrimai homeopatijoje susiję su tam tikromis problemomis:

  • Didžioji dauguma homeopatų užsiima išskirtinai privačia praktika
  • Homeopatija – visų pirma individualizuojanti terapija, atspindinti holistinį požiūrį. Klinikinė diagnozė nėra homeopatinio preparato parinkimo kriterijus.
  • Tyrimus dažniau atlieka kitų sričių specialistai, neįsigilinę į homeopatijos ypatumus. Tyrimai paprastai būna neindividualizuoti, rezultatai neatspindi realių homeopatijos galimybių.
  • Homeopatiniai preparatai nepatentuojami, taigi, galimybė, jog tyrimai atsipirks, menka.

Nežiūrint to, dauguma atliktų homeopatijos klinikinių tyrimų metanalizių byloja homeopatijos naudai.

Viena didesnių metanalizių, išpausdinta 1997 m. The Lancet žurnale apėmė 89 homeopatijos klinikinius tyrimus ir patvirtino reikšmingą homeopatijos pranašumą prieš placebo – mean odds ratio buvo lygus 2.45 (95% pasitikėjimo intervalas 2.05–2.93) homeopatijos naudai. Imant tik “aukštos kokybės” tyrimus ir koreguojant jų paklaidas vis tiek gauti statistiškai patikimi rezultatai. Išvada – „rezultatai nesuderinanmi su hipoteze, kad homeopatijos poveikis yra vien dėl placebo”. (Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB (1997). Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, 350:834–843.)

Kita metanalizė įvertino 105 tyrimus, 81 iš jų homeopatijos naudai. Autoriai padarė išvadą: „Remdamiesi šiais duomenimis mes būtumėm pasiruošę priimti, kad homeopatija gali būti efektyvi, jei tik veikimo mechanizmas būtų labiau įtikinamas”, „šių duomenų turėtų pakakti, kad homeopatiją naudoti kaip įprastinį gydymą kai kurioms indikacijoms” ir “klinikinių tyrimų duomenys yra teigiami, bet nepakankami galutinėms išvadoms”. (Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G (1991). Clinical trials of homeopathy British Medical Journal, 302:316–323.)

Apžvalga, skirta Europos Komisijai, vėliau išspausdinta moksliniame žurnale, apėmė 16 iš 118 randomizuotų tyrimų, padaryta išvada, kad homeopatija efektyvesnė už placebo (P < 0.001), nors “tyrimų duomenys nepakankamai tvirti dėl prastos jų metodologinės kokybės” (P = 0.082 aukščiausios kokybės pogrupiui, apimančiam tik 5 tyrimus). (Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP (2000). Evidence of clinical efficacy of homeopathy – A meta-analysis of clinical trials. European Journal of Clinical Pharmacology, 56:27–33.)

Tokie teigiami homeopatijos rezultatai stebina, kadangi metanalizėse apžvelgti tyrimai labai heterogeniniai, apima įvairias sritis, problemas, bei indikacijas, o tai nėra lengvinanti aplinkybė. Atlikus 17 sistematizuotų apžvalgų tiriant homeopatijos poveikį 15 specifinių sričių, homeopatijos efektyvumas kur kas akivaizdesnis. 7 tyrimai iš 17 buvo homeopatijos naudai, jie apėme: vaikų diarėjos, gripo, pooperacinio ileus, sezoninio alerginio rinito, galvos svaigimo gydymą. 8 iš likusių 10 sistematizuotų tyrimų nebuvo tinkami išvadoms suformuoti; 2 buvo neigiami.

Tiesa, dar buvo 2005 m. The Lancet paskelbta Shang metanalizė. Reikia pastebėti, kad gandai apie homeopatijos mirtį to paties žurnalo redakcijos skiltyje buvo gerokai perdėti. Ši metanalizė susilaukė daug kritikos dėl šališkumo bei metodologinių klaidų. Pvz., iš 21 kokybiškų tyrimų tendencingai pasirinkti 8. Be to 4 jų buvo susiję su būklėmis, sunkiai pasiduodančiomis homeopatinian gydymui, anot anksčiau atliktų sistematizuotų tyrimų. Imant likusius 17, duomenys aiškiai byloja homeopatijos naudai. Į kritiką studijos autorius neatsakė… (Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S, Sterne JA, Pewsner D, Egger M (2005). Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet, 366:726–32.)

1 thought on “Klinikiniai tyrimai

Leave a Comment